روابط عمومی

الفبای روابط عمومی :

   ر: راهنمای مناسب-رعایت حقوق مشتری -رفتار خوب

و: وظیفه شناسی -وجدان کاری -وارستگی

ا: ادب -احترام -انسانیت

ب: بهتر دیدن -به روز بودن -بالندگی

ط: طنین اندازی-طپنده بودن-طالب بودن

ع: عطش -عشق -عاشق بودن

م: مسولیت پذیری -مهربانی -ماندگاری

و: واقعگرابودن -وقت شناسی -وطن دوستی

م: مدیریت -مهارت داشتن- میزبان بودن

ی: یادآوری -یک رویی -یک رنگی

/ 0 نظر / 33 بازدید