در محضر خدا

      در محضر خدا

 

خدا می داند !!!


ولی آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد
دیگر نه می شود تقلب کرد و نه میشود سر کسی را کلاه گذاشت.
آنروز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش ،از جلسه امتحان هم کوچکتر بودآن روز تازه می فهمیم که زندگی عجب سوال سختی بود!!!!
سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد.

خدا کند آنروز که   آخرین زنگ دنیا می خورد.......
روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جز خوبها بنویسند.

خدا کند حواسمان بوده باشدزنگهای تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم

  که حیات، یادمان رفته باشد.

خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم و بدانیم!!دنیا!!!!

 چرک نویسی بیش نیست.؟؟؟؟

/ 2 نظر / 30 بازدید
سعیده دهقانی

من وخداهردوفراموشکاریم من فراموش میکنم که اوچقدربزرگ است و خدافراموش میکندکه من گنهکارم..........

helen

واقعا درسته ولی آدما اصلا به این چیزا توجه نمیکنن وفقط کارهای خودشونو میکنن